КУРС ЗА МАТУРА ПО ХИМИЯ

Подготвителен курс за държавен зрелостен изпит

Курсове и уроци за матура по Химия

Кандидатстване с Химия

Курсът за матура по химия се провежда в два модула: Обща и неорганична химия и Органична химия. Курсът се води от преподаватели за матура по химия и е в съответствие с програмите по химия за държавния зрелостен изпит.

Курсът е предназначен за ученици от единадесети до дванадесети клас с интереси в областта на химията. Насочен е към придобиване, затвърждаване и усъвършенстване на знанията, залегнали в учебното съдържание на задължителната и профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда.

Всяка тема завършва с решаване на задачи и тестове, които развиват в курсистите необходимите умения за успешно представяне на държавен зрелостен изпит по химия

Курсовете по химия за матура са комбинирани, тъй като учебният материал по химия е еднакъв с повечето конспекти за кандидатстудентски изпити, а курсистите могат едновременно да се подготвят и за най-трудните изпити по химия в България.

Други курсове » Целогодишна подготовка и уроци по БИОЛОГИЯ за матура!

МАТУРА ПО ХИМИЯ
Записване за курсове и подготовка

1. Предварително записване
Записване за курс по химия за матура за ученици в 12. клас и кандидатстване можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2. Заявка за консултация
Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете за матура по химия, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3. Регистрация и плащане
Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

4. Телефони за информация
○ 0700 1 8448 (национален телефон)
○ 02/9888604 (централен офис)
○ 0887 099 730 (Viber)

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА

В курсовете и уроците по химия за извънкласна подготовка се използват сборници и учебници, одобрени от Министерството на образованието и науката. Обучението за матура по химия се провежда по специализирани материали за дадения изпит.

Критерии за оценка на тест по химия

Подобряване на цялостната общообразователна подготовка

Методически указания по химия за матура                          

Какво знаете за медицинските професии?

Какви специалности можете да кандидатствате с химия и биология?

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЗИ ПО ХИМИЯ

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по химия и опазване на околната среда.

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание при матурата по химия
• Химични елементи
• Строеж на атома
• Строеж на атома и периодична система
• Химична връзка и строеж на веществото
• Азотна и въглеродна група
• Структурна теория
• Въглеводороди
• Хидроксилни производни на въглеводородите
• Карбонилни производни на въглеводородите
• Карбоксилни производни на въглеводородите
• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества
• Въглехидрати
• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества
• Ароматни съединения
• Наркотични вещества
• Полимери, пластмаси и химични влакна
• Скорост на химичните процеси
• Топлинен ефект при химичните процеси
• Химично равновесие
• Разтвори
• Разтвори на електролити
• Метали от IV, V и VI период.

III. Оценявани знания и умения при матурата по химия
• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми
• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата
• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи
• Използва примери за изомери и хомоложни редове
• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери
• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества
• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите
• Различава основните типове химични връзки
• Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки
• Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка
• Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго
• Определя степента на окисление на химичните елементи
• Описва приложението на изучавани вещества
• Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда
• Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали
• Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси
• Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие
• Изразява химични процеси чрез химични уравнения
• Описва видовете разтвори и техните свойства
• Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата
• Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка)
• Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения
• Познава основни физични величини и връзки между тях
• Прилага правилата за безопасна работа

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:
• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

ЧАСОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Курсовете по химия за матура в 12. клас се провеждат в групи през цялата учебна година, без официалните празници. Възможните дни на курсовете са събота или неделя. Времето на провеждане е разделено на сутрешни, обедни или следобедни занимания. При комбинация и записване на два предмета, заниманията могат да се провеждат в един или в два дни, в зависимост от възможните варианти.

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

от 10:00 до 11:30 ч.
или
от 16:30 до 19:30 ч.

СЪБОТА / НЕДЕЛЯ

от 09:00 до 12:30 ч.
от 13:00 до 16:30 ч.
от 16:30 до 19:30 ч.

ИНДИВИДУАЛНИ

Уроците за матура по химия се провеждат по предварително фиксиран график като ден и час.

ПРОБНИ ИЗПИТИ
предварителни кандидатстудентски изпити
по биология и химия

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

70 лв.

Записване за предварителен кандидатстудентски пробен изпит по химия. Свържете се с нашия учебен отдел и проверете датите на пробните изпити. (4 часа кандидат-студентски изпит, проверка на резултатите, рецензия и консултация с преподавател).

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ

70 лв.

Записване за предварителен кандидатстудентски пробен изпит по химия. Свържете се с нашия учебен отдел и проверете датите на пробните изпити. (4 часа кандидат-студентски изпит, проверка на резултатите, рецензия и консултация с преподавател).

*Предварителният кандидатстудентски изпит се провежда съобразно указанията и критериите, заложени в изпита по химия и изпита биология за кандидатстващите специалности "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

АЗ, МЕДИКЪТ!Не пропускайте новото специализирано изложение за кандидатстване медицина, дентална медицина, фармация и други програми в България "Аз, медикът!".

"Аз, медикът!" е единственото изложение за кандидатстване медицина, дентална медицина и фармация в България.

Събитието е част от международно изложение "Образоване без граници" и "Образование и кариера".

Ние от Родина сме организатор на събитията от 2007 година до днес.

Ако не сте успели да посетите изложенията, организирани от нас, можете да зададете своите въпроси директно към нашите консултанти, като използвате формата за контакт.

Ще се радваме да ви помогнем!

Изложение Аз, медикът!

Регистрирайте се сега, за да получите повече подробности и основна информация за критериите и възможностите за кандидатстване в най-добрите медицински университети!

Нашите учители водят курсове и уроци за матура по химия

групово обучение

КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ

виж повече тук

групово обучение

КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ

виж повече тук

групово обучение

ОНЛАЙН УРОЦИ

виж повече тук

частни уроци

ИНДИВИДУАЛНИ

виж повече тук

индивидуални консултации

МЕДИЦИНА В ЧУЖБИНА

виж повече тук

Запази безплатна консултация!

Подготовка за кандидатстудентски изпити по медицина

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

За ваше удобство Родина разполага с офис за консултации и записване, както и учебна база в идеалния център на София.

РАБОТНО ВРЕМЕ - с предварително записан час
Понеделник - събота
от 10.00 до 18.30 ч.

1142, гр. София, ул. "ген. Гурко" 74

0700 1 84 48 или +359 887 099 730 

students@rodina-bg.com

0700 1 84 48

УЧЕБНА БАЗА 
Център за подготовка и квалификация "Родина"
ул. "Клокотница" 29

Медицина в чужбина!

Ако искате да кандидатствате медицина в чужбина, посетете сайта на единствения специализиран доставчик и консултант за обучение в България и чужбина и разберете защо в много страни кандидатстването за специалност медицина, протича при по-особени правила.

Ние използваме „бисквитки“ (cookies) директно, както и такива на трети страни, за да персонализираме уеб съдържанието, да анализираме посещенията на нашите уебсайтове и да приспособим рекламите. cookie policy.