Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Най-старото и най-голямо висше училище в България

Образователен, научен и културен център с общоевропейско значение

Водещо медицинско образование

Населено място: София
Брой студенти: 6075
Брой преподаватели: 1645

Софийски университет „Св. Климент Охридски” е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция. Софийският университет е един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Това е най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната, който обхваща 16 факултета със 119 специалности.

Подготвителни кандидатстудентски курсове по ХИМИЯ за СУ София!

Медицинският факултет използва учебна база, включваща модерно оборудвани аудитории и лаборатории на Медицинския, Биологическия, Физическия факултети и Факултета по химия и фармация, а клиничните дисциплини се изучават в базите на Университетска болница „Лозенец” и Военно-медицинска академия.

Подготвителни кандидатстудентски курсове по БИОЛОГИЯ за СУ София!

I. СПЕЦИАЛНОСТИ
В Софийски университет „Св. Климент Охридски” можете да кандидатствате за следните специалности:
○ Медицина
○ Фармация
○ Медицинска сестра
○ Медицинска рехабилитация и ерготерапия

С конкурсен изпит по химия можете да кандидатствате: Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Биология и химия; Медицинска сестра.

С конкурсен изпит по биология можете да кандидатствате: Оптометрия; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Агробиотехнологии; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

II. КАНДИДАТСТВАНЕ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНА
Кандидатства се с оценки от писмени изпити по биология и химия, които са общи за целия университет. Продължителността и на двата изпита (химия и биология) е четири и половина астрономически часа.

1. Изпит по биология
Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и включва два компонента:
Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биология в СУ. Компонентът включва решаване на 60 тестови задачи, включващи материал от 8., 9. и 10. клас със следните формати – множествен избор с няколко алтернативи, но с един верен отговор и структуриран отговор.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност Медицина в СУ и включва развиване на тема от учебния материал от 8., 9. и 10. клас. До участие в класирането за специалност Медицина се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент.

2. Изпит по химия
Кандидатстудентският изпит по химия е писмен и включва два компонента:
Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по химия в СУ. Компонентът се състои от две части. Първата част включва 20 тестови въпроса с изборен отговор (един от пет) върху материала по неорганична и органична химия; втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и 2 по органична химия).

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност Медицина в СУ: развиване на тема от учебния материал от 7., 8., 9. и 10. клас. До участие в класирането за специалност Медицина се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент. 

БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Записване за курсове и подготовка

1. Предварително записване
Записване за курс по биология и химия за ученици в 10., 11., 12. клас и кандидат-студенти можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2. Заявка за консултация
Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете по химия и биология, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3. Регистрация и плащане
Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

4. Телефони за информация
○ 0700 1 8448 (национален телефон)
○ 02/9888604 (централен офис)
○ 0887 099 730 (Viber)

АЗ, МЕДИКЪТ!Не пропускайте новото специализирано изложение за кандидатстване медицина, дентална медицина, фармация и други програми в България "Аз, медикът!".

"Аз, медикът!" е единственото изложение за кандидатстване медицина, дентална медицина и фармация в България.

Събитието е част от международно изложение "Образоване без граници" и "Образование и кариера".

Ние от Родина сме организатор на събитията от 2007 година до днес.

Ако не сте успели да посетите изложенията, организирани от нас, можете да зададете своите въпроси директно към нашите консултанти, като използвате формата за контакт.

Ще се радваме да ви помогнем!

Изложение Аз, медикът!

Регистрирайте се сега, за да получите повече подробности и основна информация за критериите и възможностите за кандидатстване в най-добрите медицински университети!

Подготвяме за изпитите в СУ  „Св. Климент Охридски”

групово обучение

КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ

виж повече тук

групово обучение

КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ

виж повече тук

групово обучение

ОНЛАЙН УРОЦИ

виж повече тук

частни уроци

ИНДИВИДУАЛНИ

виж повече тук

индивидуални консултации

МЕДИЦИНА В ЧУЖБИНА

виж повече тук

ПРОБНИ ИЗПИТИ
предварителни кандидатстудентски изпити
по биология и химия

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

70 лв.

Записване за предварителен кандидатстудентски пробен изпит по химия. Свържете се с нашия учебен отдел и проверете датите на пробните изпити. (4 часа кандидат-студентски изпит, проверка на резултатите, рецензия и консултация с преподавател).

ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ

70 лв.

Записване за предварителен кандидатстудентски пробен изпит по химия. Свържете се с нашия учебен отдел и проверете датите на пробните изпити. (4 часа кандидат-студентски изпит, проверка на резултатите, рецензия и консултация с преподавател).

*Предварителният кандидатстудентски изпит се провежда съобразно указанията и критериите, заложени в изпита по химия и изпита биология за кандидатстващите специалности "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

За вас, бъдещи фармацевти!

Кандидатстудентски изпит по биология и химия за фармация

Свържете се с нас

За ваше удобство Родина разполага с офис за консултации и записване, както и учебна база в идеалния център на София.

РАБОТНО ВРЕМЕ - с предварително записан час
Понеделник - Събота
от 10.00 до 18.30 ч.

1142, гр. София, ул. ген. Гурко 74                                 

0700 1 84 48 или +359 887 099 730 

students@rodina-bg.com

0700 1 84 48

УЧЕБНА БАЗА 
Център за подготовка и квалификация "Родина"
ул. "Клокотница" 29

Медицина в чужбина!

Ако искате да кандидатствате медицина в чужбина, посетете сайта на единствения специализиран доставчик и консултант за обучение в България и чужбина и разберете защо в много страни кандидатстването за специалност медицина, протича при по-особени правила.

Ние използваме „бисквитки“ (cookies) директно, както и такива на трети страни, за да персонализираме уеб съдържанието, да анализираме посещенията на нашите уебсайтове и да приспособим рекламите. cookie policy.